Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kome se treba obratiti ako se jave problemi prilikom instalacije AAI@EduHr programske podruške?

Za pomoć pri instalaciji AAI@EduHr programske podrške zaduženi su autori AAI@EduHr instalacijskih paketa.

Za rješavanje eventualnih problema nastalih pri instalaciji i nadogradnji AAI@EduHr paketa, kao i odgovore na sva pitanja vezana uz instalaciju AAI@EduHr programske podrške, autore instalacijskih paketa možete kontaktirati elektroničkom poštom na paketi@aaiedu.hr.

Napomena:

CARNetova helpdesk služba za sistemce nije nadležna za rješavanje problema vezanih uz instalaciju AAI@EduHr paketa!