Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Što ako vrijednost OIB-a u atributima hrEduPersonOIB i hrEduPersonUniqueNumber nije ista?

hrEduPerson imenička shema propisuje da OIB mora biti upisan i kao vrijednost atributa hrEduPersonOIB i kao jedna od vrijednosti atributa hrEduPersonUniqueNumber. Za usklađenost vrijednosti tih dvaju atributa brinu se AOSI web sučelje i AOSI web servis. Međutim, kod nekih smo ustanova utvrdili da postoje razlike između vrijednosti navedenih dvaju atributa pa sustav provjere usklađenosti s normama certificiranja za neke elektroničke identitete ne prepoznaje uneseni OIB kao ispravan, unatoč tome što u atributu hrEduPersonOIB imaju upisan ispravan OIB, zato što ista vrijednost (s prefiksom OIB:) nije upisana kao jedna od vrijednosti atributa hrEduPersonUniqueNumber.


Problem neusklađenosti sadržaja ta dva atributa možete riješiti vrlo jednostavno: u izborniku svog AOSI web sučelja kliknite na link Certificiranje što će pokrenuti akciju ispravljanja neispravnih zapisa.

U slučaju bilo kakvih pitanja ili nejasnoća, kontaktirajte nas elektroničkom poštom na adresu aai@srce.hr