Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

phpBB3 forum

Ovaj plugin omogućava korisnicima phpBB3 foruma Single Sign-On autentikaciju uporabom SAML protokola. Pošto je taj protokol podržan i od strane AAI@EduHr sustava on omogućava korisnicima da se autenticiraju koristeći svoju AAI korisničku oznaku i lozinku.

Upute su realizirane uporabom phpBB3 foruma, verzija 3.0.4, promjene uključuju dodavanje i promjenu datoteka, konfiguriranje plugina, promjenu postavki foruma.
 

Preduvjeti za plugin

 1. Instaliran forum phpBB3;
   
 2. Instaliran i konfiguriran programski alat simpleSAMLphp;
   
 3. Postojanje korisnika sa svim administratorskim pravima i AAI korisničkom oznakom (npr. pperic@srce.hr) u forumu. Tog korisnika možete kod instalacije foruma upisati kao administratora ili ga administrator foruma može ručno dodati u admin sučelju;
   

Promjene u datotekama

 1. Raspakirajte arhivu i kopirajte datoteku auth_saml.php u direktorij /includes/auth/auth_plugin/ instaliranog foruma;
   
 2. Ažurirajte datoteku /includes/functions.php u direktoriju foruma na način da nakon slijedećeg koda:
   

  // Print out error if user tries to authenticate as an administrator without having the privileges
  if ($admin && !$auth->acl_get('a_'))
  {
    // Not authd
    // anonymous/inactive users are never able to go to the ACP even if they have the relevant permissions
    if ($user->data['is_registered'])
    {
     add_log('admin', 'LOG_ADMIN_AUTH_FAIL');
    }
    trigger_error('NO_AUTH_ADMIN');
  }

   

  umetnete:

   
  if (isset($config['auth_method']) && $config['auth_method'] == 'saml')
  {
     require_once($phpbb_root_path . 'includes/auth/auth_saml' . '.' . $phpEx);
     $attribs = get_saml_auth();
     set_fake_params($attribs);
  }

   

  i nakon reda:
   

  'SITE_LOGO_IMG'   => $user->img('site_logo')
   

  umetnete red:
   

  'SAML_AUTH'  => ($config['auth_method'] == 'saml') ? true : false,
   

 3. Potrebno je još onemogućiti quick login forme na templateima. Ukoliko koristite prosilver stil ažurirajte datoteku /styles/prosilver/template/index_body.html na način da prije slijedećeg koda:
   

    <fieldset class="quick-login">
     <label for="username">{L_USERNAME}:</label>&nbsp;<input type="text" name="username" id="username" size="10" class="inputbox" title="{L_USERNAME}" /> 
     <label for="password">{L_PASSWORD}:</label>&nbsp;<input type="password" name="password" id="password" size="10" class="inputbox" title="{L_PASSWORD}" />
     <!-- IF S_AUTOLOGIN_ENABLED -->
      | <label for="autologin">{L_LOG_ME_IN} <input type="checkbox" name="autologin" id="autologin" /></label>
     <!-- ENDIF -->
     <input type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" class="button2" />
  </fieldset>

   

  umetnete:
   

  <!-- IF not SAML_AUTH -->
   

  a nakon gore navedenog bloka dodate:
   

  <!-- ENDIF -->
   

 4. Ako koristite subsilver2 stil ažurirajte datoteku /styles/subsilver2/template/index_body.html na način da prije slijedećeg koda:
   

   <tr>
    <td class="row1" align="center"><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> <input class="post" type="text" name="username" size="10" />&nbsp; <span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> <input class="post" type="password" name="password" size="10" />&nbsp; <!-- IF S_AUTOLOGIN_ENABLED --> <span class="gensmall">{L_LOG_ME_IN}</span> <input type="checkbox" class="radio" name="autologin" /><!-- ENDIF -->&nbsp; <input type="submit" class="btnmain" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
  </tr>

   

  umetnete:
   

  <!-- IF not SAML_AUTH -->
   

  a nakon gore navedenog bloka dodate:
   

  <!-- ENDIF -->
   

  Ako koristite neki drugi stil (osmi prosilver i subsilver2) na sličan način možete "sakriti" quick login formu kad uključite SAML autentikaciju.

 

Konfiguriranje plugina

U datoteci /includes/auth/auth_plugin/auth_saml.php potrebno je podesiti:

 • putanju do simpleSAMLphp-a:

  define('simpleSAMLphp_home', '/data/www/simplesamlphp_1_1');
   
 • URL simpleSAMLphp servisa na Vašem serveru:

  define('simpleSAMLphp_base_url_path', 'https://forum.vasa-domena.hr/simplesaml');

   

Promjena postavki u administratorskom sučelju foruma

 1. Promjena načina autentikacije:

  Administration Control Panel -> General -> Client communication -> Authentication: SAML
   
 2. Dodavanje vlastitog (custom) polja za ime i prezime (opcionalno):

  Administration Control Panel -> Users and Groups -> Custom profile fields -> Create new field
   
  • Field type: Single text field
  • Field identification: name
  • Display profile field: Yes
  • Visibility option: Display in user control panel
  • Field name/title presented to the user: Name
    
 3. Onemogućivanje registracije:

  Administration Control Panel -> General -> User registration settings -> Account activation: Disable
   
 4. Onemogućivanje promjene lozinke:

  Administration Control Panel -> System -> Module management -> User Control Panel -> Profile -> Edit account settings: Disable
   
 5. Čišćenje forumovog internog cachea:

  Administration Control Panel -> General -> Purge the cache: Run now