Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Kako izvršiti zamjenu certifikata za provjeru SSO autentikacije za usluge Google-a?

VAŽNO: prije nego krenete u postupak zamjene certifikata za autentikcaiju na usluge Google-a, osigurajte da korisnički račun koji ima administratorska prava za vašu domenu ima omogućen i neki drugi način prijave osim korištenjem SSO servisa sustava AAI@EduHr kako biste se u slučaju bilo kakvih problema nastalih ovim postupkom mogli prijaviti kao administrator svoje ustanove u usluge Google-a.

Zamjenu certifikata za provjeru potpisa SAML poruka SSO servisa kod prijave u Google-ove aplikacije možete obaviti na način opisan u ovim uputama:

 1. Preuzmite važeći certifikat SSO servisa sustava AAI@EduHr s adrese https://login.aaiedu.hr/office365/module.php/saml/idp/certs.php/idp.crt i pohranite ga negdje na svom računalu.
 2. Prijaviti se u Google admin konzolu kao korisnik koji ima prava administracije domene

  Prijaviti se u Google Admin konzolu

 3. Iz menu-a lijevo izaberite Security -> Authentication -> SSO with third party IdP, pa kliknuti na ikonicu olovke s desne strane da biste uredili SSO profil svoje organizacije

  Odaberite Security, Authentication...

 4. Kliknite na replace certificate, odaberite novi certifikat sa staze na koju ste ga pohranili u prvom koraku ovih uputa 

  Kliknite na Replace

 5. Kliknite na Save kako biste pohranili novi certifikat

  Kliknite na Save