Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Testne web aplikacije

U nastavku se nalazi popis usluga koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole unutar AAI@EduHr Laba. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u testnom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1.2CO2ufzg.hrSAML
2.AAI Test integracijefoi.hrSAML
3.AAI@EduHr - Aplikacija za izbor predsjednika Vijeća korisnika i prestavnika Vijeća u Savjetu AAI@EduHrsrce.hrSAML
4.AAI@EduHr Lab testsrce.hrSAML
5.admin.studij.hr-testazvo.hrSAML
6.Alfa LMSalfa.hrSAML
7.Alfa web portalalfa.hrSAML
8.Aplikacija za stručno usavršavanje nastavnika na Međimurskom veleučilištumev.hrSAML
9.Aplikacija za upise na Ekonomskom fakultetu u Osijekuefos.hrSAML
10.app.studij.hr-testazvo.hrSAML
11.Autentifikacija za projekt digitalne dežurnice Graditeljsko-Geodetske Škole Osijekskole.hrSAML
12.Autentikacija korisnika prilikom prijavljivanja na radne stanice u knjižnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrFWS
13.AZVO edukacijaazvo.hrSAML
14.Baza projekata FSB testfsb.hrSAML
15.Bnet autorizacijacarnet.hrSAML
16.BNet PPK autorizacija testcarnet.hrSAML
17.BVOazvo.hrSAML
18.CARNet CRM sustav razvojcarnet.hrFWS
19.CARNet mToken portal za korisnikecarnet.hrSAML
20.CARNet mToken portal za korisnike (Karlo dev)carnet.hrSAML
21.CARNet RT testcarnet.hrSAML
22.CARNet testiranjecarnet.hrFWS
23.CARNet web dev bmauser 0carnet.hrSAML
24.CARNet web dev bmauser 1carnet.hrSAML
25.CARNet web logo testcarnet.hrSAML
26.CARNet, testni WAS SSOcarnet.hrSAML
27.cert.hr-testcarnet.hrSAML
28.Cloud Gaming @ ZTEL, FERfer.hrSAML
29.CMSkif.hrFWS
30.CMS sustav Srcasrce.hrSAML
31.CMS za škole development os-test-zg.joycarnet.hrSAML
32.CMS za škole development os-test0604-zg.kirhcarnet.hrSAML
33.CMS za škole development runolistcarnet.hrSAML
34.CMS za škole test (cms1.skole.hr sso)carnet.hrSAML
35.CRM testcarnet.hrSAML
36.CRO ISAB Prijava radovasrce.hrSAML
37.cro-ngi (marun.srce.hr)srce.hrFWS
38.cro-ngi testsrce.hrFWS
39.CroMSIC Zagreb Webportalmef.hrSAML
40.CUC prijava - testcarnet.hrSAML
41.Davor Šarić - testni stroj za simpleSAMLphp na CentOS-usrce.hrSAML
42.Demo AAI@Edu.hr za ASP.NET Coremev.hrSAML
43.Dev - AOSIsrce.hrSAML
44.dev0.localcarnet.hrSAML
45.Digital Media d.o.o, CAD i OCR aplikacijedigitalmedia.hrSAML
46.Digitalna zrelost - e-Školefoi.hrSAML
47.e-Dnevnik za učenike i roditelje - testcarnet.hrSAML
48.E-learning ESSskole.hrSAML
49.e-Matica i NISpVU test i razvojcarnet.hrFWS
50.E-portfolio - razvojni sustavsrce.hrSAML
51.e-potvrde testcarnet.hrSAML
52.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
53.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
54.e.udzbenik.testSAML
55.eDomarinrebus.hrSAML
56.eduroam TTSsrce.hrSAML
57.Edutorij testcarnet.hrSAML
58.Elektronički udžbenici - Elementelement.hrSAML
59.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - testcarnet.hrSAML
60.Filesender (DEV) - uslugu namijenjena za razmjenu velikih datotekasrce.hrSAML
61.FOI Demo Projektifoi.hrSAML
62.FOSS MedRi - Portal studenata Medicinskog fakulteta u Rijecifoss.hrSAML
63.G Suite za Veleučilište "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSAML
64.Gel test portalfoi.hrSAML
65.Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementazsem.hrSAML
66.Google Apps za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
67.Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementazsem.hrSAML
68.Google Apps za Veleučilište u Slavonskom Broduvusb.hrSAML
69.GSS - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podatakasrce.hrSAML
70.gvinkov devcarnet.hrSAML
71.Hascheckfer.hrSAML
72.Helpdesk portal za djelatnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
73.Indigo Digital Repositoryarhivpro.hrSAML
74.Infoeduka - Testracunarstvo.hrSAML
75.Informacijski sustav USSI Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebzffzg.hrSAML
76.intapps-bbrdariccarnet.hrSAML
77.Interna aplikacija za odobravanje sredstava na ime materijalnih troškovaizor.hrSAML
78.Interna web aplikacija na Energetskom institutu Hrvoje Požareihp.hrSAML
79.Interni web Instituta za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
80.Intranet - EFSTefst.hrSAML
81.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
82.IRB Knjižnica - razvojirb.hrSAML
83.IRB Library DEVirb.hrSAML
84.Isabella - registracija korisnika/projekatasrce.hrSAML
85.ISVU odabir izbornih predmetaunicath.hrSAML
86.ISVU skladište - razvojsrce.hrSAML
87.Kermit - interne aplikacije ZPR, FERfer.hrSAML
88.Klijent-ZPRfer.hrFWS
89.LamaFMSunist.hrSAML
90.Laravel 5 SAML testveleknin.hrSAML
91.lastovo.skole.hrcarnet.hrSAML
92.LDAP test1pravst.hrFWS
93.login-test.carnet.hrcarnet.hrSAML
94.login.carnet.hr testcarnet.hrSAML
95.Marko lokalno SSOcarnet.hrSAML
96.Matija Lovrić - AAI@EduHr Testsrce.hrSAML
97.MAZVOazvo.hrSAML
98.Meduza-testcarnet.hrSAML
99.MefOpterDevmef.hrSAML
100.Merlin - Sustav za e-učenje - razvojni sustavsrce.hrSAML
101.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za poljoprivredu i turizam Porečiptpo.hrSAML
102.Microsoft Office 365 za korisnike iz Rudarsko-geološko-naftnog fakultetargn.hrSAML
103.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakultet Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
104.Microsoft Office 365 za korisnike Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSAML
105.mmilovic-aego-localcarnet.hrSAML
106.moj.carnet.devcarnet.hrSAML
107.Moodle Geodetskog fakulteta - testgeof.hrSAML
108.Moodle test2carnet.hrSAML
109.Moodle visoko učilište Algebra - Testracunarstvo.hrSAML
110.mreza-e-skole testcarnet.hrSAML
111.MRKVE-PRPN-TESTetfos.hrSAML
112.MSDC testcarnet.hrSAML
113.MudRiTest - testna stranica sustava za e-učenje Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
114.MZOS potporemzos.hrSAML
115.MZOS sustav webObrasci - razvojsrce.hrSAML
116.Nadzor računalnih sredstava e-Maticemzos.hrSAML
117.Nenad Crnko AAI@Edu Testsrce.hrSAML
118.noc-portal.razus.carnet.hrcarnet.hrSAML
119.Obrasci standardamzos.hrSAML
120.Ocijeni profesorasrednja.hrSAML
121.OISOSAML.NETSPsrce.hrSAML
122.Online baze podataka - OVIDmzos.hrSAML
123.Open Labyrinthcarnet.hrSAML
124.phpfw1.app.labsrce.hrSAML
125.POEM_Centos7-AAI-testsrce.hrSAML
126.Portal za međunarodne projekteunizg.hrFWS
127.Potvrde za učenikecarnet.hrSAML
128.Praksa - TTFfoi.hrSAML
129.preddiplomski.studij.hr-testazvo.hrSAML
130.Prijava na AAI@EduHr sustav - ASP.NET - e-indeksmev.hrSAML
131.Prijava na AAI@EduHr sustav - ASP.NET - predmetimev.hrSAML
132.Profil Klett (test)srce.hrSAML
133.ProMDMcarnet.hrSAML
134.pubadm-dev.carnet.hrcarnet.hrSAML
135.Quilt CMS Developmentfer.hrSAML
136.Quilt2 CMS testfer.hrSAML
137.Razvojna inačica aplikacije za Hrvatski zavod za normehzn.hrSAML
138.Razvojna inačica aplikacije za Hrvatski zavod za norme (localhost)hzn.hrSAML
139.Razvojna verzija aplikacije za Sveučilište u Rijeciriteh.hrSAML
140.Razvojna verzija sustava za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
141.Razvojni poslužitelj za unizg informacijski websrce.hrSAML
142.RPL-appazvo.hrSAML
143.Setcor.com IaaS - druga razvojna inačica usluge na adresi https://geant.setcor.comsrce.hrSAML
144.Setcor.com IaaS - razvojna inačica usluge na adresi https://geant.setcor.comitsoft.hrSAML
145.Setcor.com IaaS - razvojna inačica usluge na adresi https://gsp.setcor.comitsoft.hrSAML
146.Setcor.com IaaS - razvojna inačica usluge na adresi https://gsp.setcor.comitsoft.hrSAML
147.Sigus - infracarnet.hrSAML
148.SIU-testsrce.hrFWS
149.Spot.one TestingSAML
150.SSO TEST APP - UNIRIuniri.hrSAML
151.STEM stipendije Testmzos.hrSAML
152.StudEventunidu.hrSAML
153.studprojriteh.hrSAML
154.Sustav podrške korisnicima OTRS (stari)srce.hrFWS
155.Sustav Puh - Deveduid.hrSAML
156.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srca - razvojsrce.hrSAML
157.Sveučilišni odjel zdravstvenih studija - CMSunist.hrSAML
158.TCR-Rezervacije testcarnet.hrSAML
159.Tecajevi SFZGsfzg.hrSAML
160.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenje - razvojni sustavsrce.hrSAML
161.test (stranica se ne učitava)irb.hrSAML
162.test (stranica se ne učitava)irb.hrSAML
163.Test aosi-devsrce.hrSAML
164.Test aplikacija za tiqr modul za dvostupanjsku autentikacijusrce.hrSAML
165.test za CMS Joomla!srce.hrSAML
166.TEST_ETURmzos.hrSAML
167.Testna eduknjižaracarnet.hrSAML
168.Testna Laravel Web aplikacija za izradu elektroničkih ugovora i sličnofer.hrSAML
169.Testna web aplikacija sa lektiramacarnet.hrSAML
170.Testni poslužitelj Srca za Owncloudsrce.hrSAML
171.Testni stroj izradu programskih paketa - bagan.srce.hrsrce.hrSAML
172.Testni stroj izradu programskih paketa - jurina.srce.hrsrce.hrSAML
173.Testni stroj za aplikacijesrce.hrSAML
174.Testni stroj za aplikacijesrce.hrSAML
175.Testni stroj za razvoj gitlab.srce.hrsrce.hrSAML
176.Testni stroj za razvoj novih web aplikacija - dev4.srce.hrsrce.hrSAML
177.Testni stroj za sistemcesrce.hrSAML
178.Testni stroj za sistemce OIOSAML.NETsrce.hrSAML
179.Testni sustav za evidenciju studenatariteh.hrSAML
180.Testni web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
181.Testni www.irb.hrirb.hrSAML
182.Tiketing sustav SC Varaždinscvz.hrCAS
183.Učilica - testcarnet.hrSAML
184.UFOS.hrfoozos.hrSAML
185.Upis u školu - web aplikacijasrce.hrFWS
186.UPS - Upravljanje pametnim senzorima - testcarnet.hrSAML
187.vijece-korisnika.razus.carnet.hrcarnet.hrSAML
188.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
189.WEB Aplikacija e-Uciliste za automatsku identifikaciju profesoramev.hrSAML
190.Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putem - Testscka.hrSAML
191.Web aplikacija za podršku poslovanja Srcasrce.hrSAML
192.Web IRB-a TESTirb.hrSAML
193.Web portal za testiranje SAML autentikcijeunipu.hrSAML
194.Web sjedište 'Studentski zbor PMF-a'pmf.hrSAML
195.Web sjedište www-test.unizg.hrunizg.hrSAML
196.Web stranica škole Gimnazije Pulamzos.hrSAML
197.Web sucelje za provjeru ranjivosticarnet.hrSAML
198.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci testriteh.hrSAML
199.Web usluge AAI@EduHr: gate.aaiedu.hrsrce.hrSAML
200.Web usluge AAI@EduHr: schema.aaiedu.hrsrce.hrSAML
201.Web usluge AAI@EduHr: shema.aaiedu.hrsrce.hrSAML
202.Web usluge Knjižnice Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
203.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
204.Web-aplikacija za rješavanje kolokvijauniri.hrSAML
205.WebArgosypmf.hrSAML
206.Wiki Akademije dramskih umjetnostiadu.hrSAML
207.xen-orc-devsrce.hrSAML
208.ZPR 2. zahtjevfer.hrFWS