Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Testne web aplikacije

U nastavku se nalazi popis usluga koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole unutar AAI@EduHr Laba. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u testnom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1.2CO2ufzg.hrSAML
2.AAI Test integracijefoi.hrSAML
3.admin.studij.hr-testazvo.hrSAML
4.Alfa LMSalfa.hrSAML
5.Alfa web portalalfa.hrSAML
6.Aplikacija za pretraživanje i pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
7.Aplikacija za stručno usavršavanje nastavnika na Međimurskom veleučilištumev.hrSAML
8.Aplikacija za upise na Ekonomskom fakultetu u Osijekuefos.hrSAML
9.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu i web sjedište za doktorske promocije (starija verzija) - razvojna okolinaunizg.hrSAML
10.app.studij.hr-testazvo.hrSAML
11.Autentifikacija za projekt digitalne dežurnice Graditeljsko-Geodetske Škole Osijekskole.hrSAML
12.Autentikacija korisnika prilikom prijavljivanja na radne stanice u knjižnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrFWS
13.Autorizacija na BigBlueButton putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
14.AZVO edukacijaazvo.hrSAML
15.Baza projekata FSB testfsb.hrSAML
16.Bnet autorizacijacarnet.hrSAML
17.BNet PPK autorizacija testcarnet.hrSAML
18.BVOazvo.hrSAML
19.CARNet CRM sustav razvojcarnet.hrFWS
20.CARNet mToken portal za korisnikecarnet.hrSAML
21.CARNet mToken portal za korisnike (Karlo dev)carnet.hrSAML
22.CARNet RT testcarnet.hrSAML
23.CARNet testiranjecarnet.hrFWS
24.CARNet web dev bmauser 0carnet.hrSAML
25.CARNet web dev bmauser 1carnet.hrSAML
26.CARNet web logo testcarnet.hrSAML
27.CARNet, testni WAS SSOcarnet.hrSAML
28.cert.hr-testcarnet.hrSAML
29.Cloud Gaming @ ZTEL, FERfer.hrSAML
30.CMSkif.hrFWS
31.CMS sustav Srcasrce.hrSAML
32.CMS za škole development os-test-zg.joycarnet.hrSAML
33.CMS za škole development os-test0604-zg.kirhcarnet.hrSAML
34.CMS za škole development runolistcarnet.hrSAML
35.CMS za škole test (cms1.skole.hr sso)carnet.hrSAML
36.CRM testcarnet.hrSAML
37.CRO ISAB Prijava radovasrce.hrSAML
38.cro-ngi (marun.srce.hr)srce.hrFWS
39.cro-ngi testsrce.hrFWS
40.CroMSIC Zagreb Webportalmef.hrSAML
41.CUC prijava - testcarnet.hrSAML
42.Davor Šarić - testni stroj za simpleSAMLphp na CentOS-usrce.hrSAML
43.Demo AAI@Edu.hr za ASP.NET Coremev.hrSAML
44.dev0.localcarnet.hrSAML
45.Digital Media d.o.o, CAD i OCR aplikacijedigitalmedia.hrSAML
46.Digitalna zrelost - e-Školefoi.hrSAML
47.e-Dnevnik za učenike i roditelje - testcarnet.hrSAML
48.E-learning ESSskole.hrSAML
49.e-Matica i NISpVU test i razvojcarnet.hrFWS
50.E-portfolio - razvojni sustavsrce.hrSAML
51.e-potvrde testcarnet.hrSAML
52.E-sfera developmentskolskaknjiga.hrSAML
53.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
54.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
55.e.udzbenik.testSAML
56.eDomarinrebus.hrSAML
57.eduroam TTSsrce.hrSAML
58.Edutorij testcarnet.hrSAML
59.EFRI e-referadaefri.hrSAML
60.Elektronički udžbenici - Elementelement.hrSAML
61.Elektronički udžbenici – Kršćanska sadašnjostks.hrSAML
62.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - testcarnet.hrSAML
63.FOI Demo Projektifoi.hrSAML
64.FOSS MedRi - Portal studenata Medicinskog fakulteta u Rijecifoss.hrSAML
65.G Suite za Veleučilište "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSAML
66.Gel test portalfoi.hrSAML
67.Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementazsem.hrSAML
68.Google Apps za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
69.Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementazsem.hrSAML
70.Google Apps za Veleučilište u Slavonskom Broduvusb.hrSAML
71.GSS - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podatakasrce.hrSAML
72.gvinkov devcarnet.hrSAML
73.Hascheckfer.hrSAML
74.Helpdesk portal za djelatnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
75.Indigo Digital Repositoryarhivpro.hrSAML
76.Infoeduka - Testracunarstvo.hrSAML
77.Informacijski sustav USSI Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebzffzg.hrSAML
78.intapps-bbrdariccarnet.hrSAML
79.Interaktivno web sučelje za stručnu provjeru znanja na daljinuelement.hrSAML
80.Interna aplikacija za odobravanje sredstava na ime materijalnih troškovaizor.hrSAML
81.Interna web aplikacija na Energetskom institutu Hrvoje Požareihp.hrSAML
82.Interni web Instituta za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
83.Intranet - EFSTefst.hrSAML
84.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
85.IRB Knjižnica - razvojirb.hrSAML
86.IRB Library DEVirb.hrSAML
87.Isabella - registracija korisnika/projekatasrce.hrSAML
88.Isabella portalsrce.hrSAML
89.ISVU odabir izbornih predmetaunicath.hrSAML
90.ISVU skladište - razvojsrce.hrSAML
91.IVRA studentska mrežaivra-student.hrSAML
92.Kermit - interne aplikacije ZPR, FERfer.hrSAML
93.Klijent-ZPRfer.hrFWS
94.koobra devsrce.hrSAML
95.kvizovi.srednja.hr - Test3topia.agencySAML
96.LamaFMSunist.hrSAML
97.Laravel 5 SAML testveleknin.hrSAML
98.lastovo.skole.hrcarnet.hrSAML
99.LDAP test1pravst.hrFWS
100.lektire-test.skole.hrcarnet.hrSAML
101.login-test.carnet.hrcarnet.hrSAML
102.login.carnet.hr testcarnet.hrSAML
103.Marko lokalno SSOcarnet.hrSAML
104.Matija Lovrić - AAI@EduHr Testsrce.hrSAML
105.MAZVOazvo.hrSAML
106.Meduza-testcarnet.hrSAML
107.MefOpterDevmef.hrSAML
108.Merlin - Sustav za e-učenje - razvojni sustavsrce.hrSAML
109.Microsoft Office 365 za korisnike iz Rudarsko-geološko-naftnog fakultetargn.hrSAML
110.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakultet Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
111.mmilovic-aego-localcarnet.hrSAML
112.Mobilnost Appvvg.hrSAML
113.moj.carnet.devcarnet.hrSAML
114.Moodle Geodetskog fakulteta - testgeof.hrSAML
115.Moodle test2carnet.hrSAML
116.Moodle visoko učilište Algebra - Testracunarstvo.hrSAML
117.mreza-e-skole testcarnet.hrSAML
118.MRKVE-PRPN-TESTetfos.hrSAML
119.MSDC testcarnet.hrSAML
120.MudRiTest - testna stranica sustava za e-učenje Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
121.MZOS potporemzos.hrSAML
122.MZOS sustav webObrasci - razvojsrce.hrSAML
123.Nadzor računalnih sredstava e-Maticemzos.hrSAML
124.Nenad Crnko AAI@Edu Testsrce.hrSAML
125.noc-portal.razus.carnet.hrcarnet.hrSAML
126.Obrasci standardamzos.hrSAML
127.Ocijeni profesorasrednja.hrSAML
128.Online baze podataka - OVIDmzos.hrSAML
129.Open Labyrinthcarnet.hrSAML
130.Perseidsffzg.hrSAML
131.phpfw1.app.labsrce.hrSAML
132.Portal za međunarodne projekteunizg.hrFWS
133.Potvrde za učenikecarnet.hrSAML
134.Praksa - TTFfoi.hrSAML
135.preddiplomski.studij.hr-testazvo.hrSAML
136.Prijava na AAI@EduHr sustav - ASP.NET - e-indeksmev.hrSAML
137.Prijava na AAI@EduHr sustav - ASP.NET - predmetimev.hrSAML
138.Profil Klett (test)srce.hrSAML
139.ProMDMcarnet.hrSAML
140.pubadm-dev.carnet.hrcarnet.hrSAML
141.Quilt CMS Developmentfer.hrSAML
142.Quilt2 CMS testfer.hrSAML
143.Razvojna inačica aplikacije za Hrvatski zavod za normehzn.hrSAML
144.Razvojna inačica aplikacije za Hrvatski zavod za norme (localhost)hzn.hrSAML
145.Razvojna verzija aplikacije za Sveučilište u Rijeciriteh.hrSAML
146.Razvojna verzija sustava za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
147.RPL-appazvo.hrSAML
148.Setcor.com IaaS - druga razvojna inačica usluge na adresi https://geant.setcor.comsrce.hrSAML
149.Setcor.com IaaS - razvojna inačica usluge na adresi https://geant.setcor.comitsoft.hrSAML
150.Setcor.com IaaS - razvojna inačica usluge na adresi https://gsp.setcor.comitsoft.hrSAML
151.Setcor.com IaaS - razvojna inačica usluge na adresi https://gsp.setcor.comitsoft.hrSAML
152.Sigus - infracarnet.hrSAML
153.SIU-testsrce.hrFWS
154.Spot.one TestingSAML
155.SSO TEST APP - UNIRIuniri.hrSAML
156.STEM stipendije Testmzos.hrSAML
157.StudEventunidu.hrSAML, CAS
158.studprojriteh.hrSAML
159.Sustav podrške korisnicima OTRS (stari)srce.hrFWS
160.Sustav Puh - Deveduid.hrSAML
161.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srca - razvojsrce.hrSAML
162.Sveučilišni odjel zdravstvenih studija - CMSunist.hrSAML
163.TCR-Rezervacije testcarnet.hrSAML
164.Tecajevi SFZGsfzg.hrSAML
165.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenje - razvojni sustavsrce.hrSAML
166.test (stranica se ne učitava)irb.hrSAML
167.test (stranica se ne učitava)irb.hrSAML
168.Test aosi-devsrce.hrSAML
169.TEST_ETURmzos.hrSAML
170.Testna eduknjižaracarnet.hrSAML
171.testna instanca data.crossda.hr repozitorijaffzg.hrSAML
172.Testna Laravel Web aplikacija za izradu elektroničkih ugovora i sličnofer.hrSAML
173.Testna verzija - Aplikacija Alumni Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
174.Testna WEA mobilna aplikacijawea.systemsSAML
175.Testna web aplikacija sa lektiramacarnet.hrSAML
176.Testni poslužitelj Srca za Owncloudsrce.hrSAML
177.Testni stroj izradu programskih paketa - bagan.srce.hrsrce.hrSAML
178.Testni stroj izradu programskih paketa - jurina.srce.hrsrce.hrSAML
179.Testni stroj za aplikacijesrce.hrSAML
180.Testni stroj za sistemcesrce.hrSAML
181.Testni sustav za evidenciju studenatariteh.hrSAML
182.Testni web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
183.Testni www.irb.hrirb.hrSAML
184.Tiketing sustav SC Varaždinscvz.hrCAS
185.Učilica - testcarnet.hrSAML
186.UFOS.hrfoozos.hrSAML
187.Upis u školu - web aplikacijasrce.hrFWS
188.UPS - Upravljanje pametnim senzorima - testcarnet.hrSAML
189.vijece-korisnika.razus.carnet.hrcarnet.hrSAML
190.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
191.WEB Aplikacija e-Uciliste za automatsku identifikaciju profesoramev.hrSAML
192.Web aplikacija VPS Zahtjevisrce.hrSAML
193.Web aplikacija za digitalno izdavanja i ovjeru studentskih ugovora.fer.hrSAML
194.Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putem - Testscka.hrSAML
195.Web aplikacija za kontrolu pristupariteh.hrSAML
196.Web aplikacija za podršku poslovanja Srcasrce.hrSAML
197.Web IRB-a TESTirb.hrSAML
198.Web portal Sveučilišne knjižnice Rijekasvkri.hrSAML
199.Web portal za testiranje SAML autentikcijeunipu.hrSAML
200.Web sjedište 'Studentski zbor PMF-a'pmf.hrSAML
201.Web sjedište www-test.unizg.hrunizg.hrSAML
202.Web stranica škole Gimnazije Pulamzos.hrSAML
203.Web sucelje za provjeru ranjivosticarnet.hrSAML
204.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci testriteh.hrSAML
205.Web usluge AAI@EduHr: gate.aaiedu.hrsrce.hrSAML
206.Web usluge AAI@EduHr: schema.aaiedu.hrsrce.hrSAML
207.Web usluge AAI@EduHr: shema.aaiedu.hrsrce.hrSAML
208.Web usluge Knjižnice Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
209.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
210.Web-aplikacija za rezervaciju studentskih sadržajasczg.hrSAML
211.Web-aplikacija za rješavanje kolokvijauniri.hrSAML
212.WebArgosypmf.hrSAML
213.Wiki Akademije dramskih umjetnostiadu.hrSAML
214.Z3F Web aplikacija za menadžment korištenja opremepfst.hrSAML
215.ZPR 2. zahtjevfer.hrFWS