Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Aplikacija za administraciju certificiranja u u sustavu AAI@EduHr


Opis resursa:

 • Web aplikacija za administraciju certificiranja u u sustavu AAI@EduHr

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://www.aaiedu.hr/certificiranje

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://www.aaiedu.hr/certificiranje

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

 • https://www.aaiedu.hr/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • givenName
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • sn
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: AAI@EduHr tim; E-mail: aai@srce.hrNatrag na popis