Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Elektronički udžbenici – Kršćanska sadašnjost


Opis resursa:

 • Digitalna inačica udžbenika za katolički vjeronauk izdavačke kuće Kršćanska sadašnjost.

Partner federacije s kojim je resurs povezan (ako vlasnik resursa nije matična ustanova):

 • Kršćanska sadašnjost d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://udzbenici.ks.hr/users/sign_in

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • givenName
 • hrEduOrgType
 • hrEduOrgUniqueNumber
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • o
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Udžbenici podrška; E-mail: udzbenici@ks.hrNatrag na popis