Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za arheologiju


Opis resursa:

  • Autentikacija putem sustava AAI@EduHr za korisnike iz domene iarh.hr

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Institut za arheologiju

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • Microsoft Office 365

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://login.microsoftonline.com

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • hrEduPersonHomeOrg
  • hrEduPersonPersistentID
  • hrEduPersonUniqueID

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Marko Grdović; E-mail: mgrdovic@iarh.hrNatrag na popis