Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Generator Državne Mature


Opis resursa:

  • Web aplikacija je namijenjena srednjoškolcima i maturantima koji se žele pripremati za ispite državne mature.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://gdmt.ncvvo.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Domagoj Jupek; E-mail: gdm.podrska@ncvvo.hrNatrag na popis