Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

EduPlanFFSTSplit


Opis resursa:

  • Prijava korisnika na intranet sustav Fakulteta Eduplan koristeći AAI@EduHr

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://eduplan.ffst.unist.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • givenName
  • hrEduPersonUniqueID

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Računski centar; E-mail: racunski@ffst.hrNatrag na popis