Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

AAI@EduHr autentifikacija za vsmti.hr intranet


Opis resursa:

  • AAI@EduHr autentifikacija za vsmti.hr intranet

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://new.vsmti.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • hrEduPersonUniqueID

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Antonio Šarabok; E-mail: antonio.sarabok@vsmti.hrNatrag na popis