Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Moodle Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci


Opis resursa:

 • Sustav e-učenja za studente sa Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Rijeci

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://modri.fzsri.uniri.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://modri.fzsri.uniri.hr

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • givenName
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • l
 • mail
 • ou
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: kristijan; E-mail: kristijan.zbiljski@zvu.hrNatrag na popis