Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijeku


Opis resursa:

  • Sustav e-učenja sa studentima

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://newton.fizika.unios.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://newton.fizika.unios.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
l
mail
o
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Saša Vidaković; E-mail: sasa@fizika.unios.hrNatrag na popis