Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Sustav za praćenje korištenja infrastrukture CRO NGI


Opis resursa:

 • Sustav za praćenje, vizualizaciju i izradu izvještaja o korištenju (engl.accounting) infrastrukture CRO NGI

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://mon.cro-ngi.hr/webacct/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://wiki.cro-ngi.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • givenName
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Daniel Vrčić; E-mail: dvrcic@srce.hr
 • Naziv kontakta: Hrvoje Šute; E-mail: hsute@srce.hrNatrag na popis