Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Dabar - Repozitorij Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu


Opis resursa:

 • Zbirka završnih i diplomskih radova na Veleučilištu "Marko Marulić" u Kninu

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

 • Dabar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://radovi.veleknin.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • displayName
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • o
 • ou
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Vedran Uroš; E-mail: vedran.uros@veleknin.hrNatrag na popis