Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Alfa LMS


Opis resursa:

 • e-learning portal izdavačke kuće Alfa

Partner federacije s kojim je resurs povezan (ako vlasnik resursa nije matična ustanova):

 • Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://alfaportal.hr/moodle/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • givenName
 • hrEduOrgUniqueNumber
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • l
 • mail
 • o
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Marin Zidar; E-mail: marin.zidar@alfa.hrNatrag na popis