Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

CAP AAI


Opis resursa:

 • Centralni AAI modul za autorizaciju CAP web aplikacija

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://x2.cap.srce.hr/CapAAIEduHr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • displayName
 • facsimileTelephoneNumber
 • givenName
 • homePostalAddress
 • homeTelephoneNumber
 • hrEduOrgMail
 • hrEduOrgMember
 • hrEduOrgMobile
 • hrEduOrgOIB
 • hrEduOrgPolicyURI
 • hrEduOrgType
 • hrEduOrgUniqueNumber
 • hrEduOrgURL
 • hrEduPersonAcademicStatus
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonDateOfBirth
 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduPersonGender
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonProffesionalStatus
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonScienceArea
 • hrEduPersonStaffCategory
 • hrEduPersonStudentCategory
 • hrEduPersonTitle
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • jpegPhoto
 • l
 • mail
 • mobile
 • o
 • ou
 • postalAddress
 • postalCode
 • sn
 • street
 • telephoneNumber
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Matija Grčić; E-mail: matija.grcic@srce.hrNatrag na popis