Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

CROSBI


Opis resursa:

 • Hrvatska znanstvena bibliografija

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Institut Ruđer Bošković

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://bib.irb.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://bib.irb.hr/upute_za_autore

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduOrgMember
 • hrEduOrgType
 • hrEduOrgUniqueNumber
 • hrEduPersonAcademicStatus
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonProffesionalStatus
 • mail
 • o
 • ou
 • sn
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Jadranka Stojanovski; E-mail: jadranka@irb.hrNatrag na popis