Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Microsoft DreamSpark Premium autorizacijski servis


Opis resursa:

 • Sustav za pristup web trgovini za preuzimanje Microsoft softvera koristeći AAI@EduHr pristupne podatke

Partner federacije s kojim je resurs povezan (ako vlasnik resursa nije matična ustanova):

 • Microsoft Hrvatska d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://msdnaa.msacademic.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • givenName
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Filip Glavota; E-mail: figlavo@microsoft.comNatrag na popis