Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu


Opis resursa:

  • eduroam usluga Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.eduroam.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://www.eduroam.hr/user_man.php

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://www.aaiedu.hr/docs/AAI@EduHr-pravilnik-ver1.3.1.pdf

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Goran Hoić; E-mail: ghoic@alu.unizg.hr
  • Naziv kontakta: Mirsad Todorovac; E-mail: mtodorov@alu.unizg.hrNatrag na popis