Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta


Opis resursa:

  • eduroam usluga Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://eduroam.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.pharma.unizg.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • http://www.pharma.unizg.hr/

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Mate Galić; E-mail: mgalic@pharma.hrNatrag na popis