Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Veleučilišta u Slavonskom Brodu


Opis resursa:

  • eduroam usluga bežičnog pristupa Internetu na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Veleučilište u Slavonskom Brodu

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://alt.vusb.hr/aai/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://alt.vusb.hr/aai/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://alt.vusb.hr/aai/

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Miroslav Mazurek; E-mail: mmazurek@vusb.hrNatrag na popis