Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu


Opis resursa:

 • eduroam usluga bežičnog pristupa Internetu na Fakultetu prometnih znanosti

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

 • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://www.eduroam.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://installer.eduroam.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Boris Bradić; E-mail: bbradic@fpz.hr
 • Naziv kontakta: Boris Bradić; E-mail: bbradic@fpz.hr
 • Naziv kontakta: Darko Kužić; E-mail: dkuzic@fpz.hr
 • Naziv kontakta: Miroslav Puljiz; E-mail: mpuljiz@fpz.hrNatrag na popis