Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Zdravstvenog veleučilišta Zagreb


Opis resursa:

  • eduroam usluga bežičnog spajanja na Internet Zdravstvenog veleučilišta Zagreb

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Zdravstveno veleučilište

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.eduroam.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.zvu.hr/it/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • http://www.zvu.hr/

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Kristijan Zbiljski; E-mail: Kristijan.Zbiljski@zvu.hrNatrag na popis