Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

POLITEHNIKA PULA - Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti

Naziv kontakta:Boris Marjanović
Naziv kontakta:Kristijan Matas
Telefon:052 / 381 960

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontaktnih podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").