Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

Naziv kontakta:Tedi Kolanović
E-mail:tedi.kolanovic@efri.uniri.hr
Naziv kontakta:Vladimir Trninić
E-mail:vladimir.trninic@efri.hr
Telefon:(051) 355 113
Napomena:Studentima elektroničke identitete izdaje i ažurira Evidencija studija, a zaposlenicima Kadrovska služba.

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/635