Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Rezultati certificiranja usluga 2017.

Trajanje certificiranja: 11. 12. 2017. - 31. 01. 2018.

Zbirni rezultati:

 • Ukupno usluga koje sudjeluju u certificiranju: 663
 • Broj usluga koje zadovoljavaju uvjete za prolaznu ocjenu: 656
  • Izvrsno usklađenih: 32
  • Dobro usklađenih: 424
  • Dovoljno usklađenih: 200
 • Broj usluga koje još uvijek ne zadovoljavaju uvjete za prolaznu ocjenu: 7
 • Broj usluga za koje se ne zna zadovoljavaju li uvjete za prolaznu ocjenu: 0

Popis rezultata:

Legenda:

?Nepoznato - koordinator još nije procijenio za sve norme jesu li zadovoljene ili ne.
XNedovoljna usklađenost - usluga još uvijek ne zadovoljava bar jednu od obaveznih normi.
1Dovoljna usklađenost - usluga zadovoljava sve obavezne norme i do 50% preporučenih normi.
2Dobra usklađenost - usluga zadovoljava sve obavezne norme i više od 50%, ali manje od 100% preporučenih normi.
3Izvrsna usklađenost - usluga zadovoljava sve obavezne i preporučene norme.

Napomena:

Pozicioniranjem pokazivača miša iznad ikone koja pokazuje trenutnu ocjenu razine usklađenosti ispisat će se broj i postotak obaveznih i preporučenih normi koje ustanova trenutno zadovoljava.
Klikom na naziv usluge administratori koji su kroz registar resursa ovlašteni za pojedinu uslugu mogu vidjeti detaljne podatke o ispunjenosti propisanih normi.


Vlasnik uslugeNaziv uslugesort ascendingOpis uslugeKorišten protokolOcjena razine usklađenosti
agr.hr katalog poslijediplomskog studija "Poljoprivredne znanosti" Nastavni katalog predmeta i profesora poslijediplomskog studijaSAML2
srce.hr Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanja Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjaSAML2
agr.hr Katalog djelatnika Online katalog djelatnikaSAML2
unios.hr Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketa anketa za studente sveučilišta J.J. Strossmayer u OsijekuSAML1
srce.hr Javni informacijski servisi Srca - Wiki Javni Wiki SrcaSAML2
srce.hr Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centar Usluge anketa za stanje IT-a na Sveucilistu u Zagrebu, anketa E-ucenjeSAML1
ivra-student.hr IVRA studentska mreža Prijava na IVRA studentsku mrežu putem sustava AAI@EduHrSAML2
irb.hr IRB rezervacije Sustav rezervacija Instituta Ruđer BoškovićSAML2
carnet.hr Inventura CARNet opreme Web sucelje za inventuru CARNetove opremeSAML2
unipu.hr Intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u PuliSAML2
srce.hr Interni web Srca Novi posluzitelj za interne serviseSAML2
srce.hr Interni servisi za sistemce Interni servisi za sistemce (polugod, lozinke)SAML2
srce.hr Interni servisi Srca - Web Intranet portal za interne web aplikacijeSAML2
srce.hr Interni servisi Srca Interni servisi Srca koji nisu dio središnjeg portalaSAML2
srce.hr Interni servis Srca - Remailer Sustav za primanje i slanje mailovaSAML2
srce.hr Interni informacijski servisi Srca - Wiki Interni Wiki SrcaSAML2
srce.hr Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet web Web stranica s podržanim programima SysIntranetaSAML1
srce.hr Interni informacijski servisi Srca - Stari Wiki (alternativna adresa) Wiki farma Srca - alternativna adresa wiki.srce.hrSAML1
srce.hr Interni informacijski servisi Srca - Stari Wiki Wiki farma Srca na adresi wiki.srce.unizg.hrSAML1
srce.hr Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hr Nadzor mreznih uredjaja u SrcuSAML1
srce.hr Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslog Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslogSAML1
srce.hr Interni informacijski servisi Srca - Network Weathermap Aplikacija Weathermap za nadzor mreznih uredjaja u SrcuSAML2
srce.hr Interni informacijski servisi Srca - Jira Alat za praćenje razvoja i implementacije programske podrškeSAML2
srce.hr Interni informacijski servisi Srca - Gitlab Centralni repozitorij za pohranu programskog kodaSAML2
srce.hr Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca Sustav za nadzor računalnih sredstava dostupan isključivo djelatnicima SrcaSAML1
srce.hr Interni informacijski servis Srca - sflow Srce Interni informacijski servis Srca na kojem se prikupljaju i analiziraju sflow podaciSAML2
srce.hr Interni informacijski servis Srca - sflow CIX Interni informacijski servis Srca za CIX na kojem se prikupljaju i analiziraju sflow podaciSAML2
pbf.hr Interni dokumenti za djelatnike PBF-a Sustav za upravljanje dokumentima za potrebe djelatnika PBF-a i internih poslovnih procesaSAML1
carnet.hr Interne CARNetove aplikacije 2 Interne CARNetove aplikacije 2SAML3
srce.hr Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podataka Web sučelje za pregled ISVU izvještajaSAML2
srce.hr Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicom Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - autentikacija korisnika putem sustava AAI@EduHr na Internet kioscimaSAML2
srce.hr Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - autentikacija korisnika putem AAI@EduHr SSO servisaSAML1
srce.hr Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studente Web sjedište Centra za autorizaciju pravaSAML1
srce.hr iLock iLock servisSAML2
hzz.hr HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih škola Usluge HZZ-a klijentima: Unaprjeđenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i ICT podrškaSAML1
hzn.hr HRN4You - online pregled hrvatskih normi Hrvatski zavod za norme - aplikacija za pretraživanje i pregled hrvatskih normiSAML1
srce.hr Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske AAI autentikacija za administratorsko sucelje HrckaSAML2
srce.hr Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske AAI autentikacije za administratorsko sucelje Hrcka - SSLSAML2
carnet.hr Helpdesk Wiki Wiki stranice CARNetovog helpdeska (sa uputama za krajnje korisnike)SAML3
vtsbj.hr Google Apps za Visoku tehničku školu u Bjelovaru Google Apps za domenu vtsbj.hrSAML2
unin.hr Google Apps za Sveučilište Sjever Google Apps za domenu unin.hrSAML2
libertas.hr Google Apps za Sveučilište Libertas Google Apps za domenu libertas.hrSAML2
srce.hr Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu Inačica Google Apps usluge koja služi za provjeru ispravnosti autentikacije putem sustava AAI@EduHrSAML2
mev.hr Google Apps za studente Međimurskog veleučilišta Autentikacija na 'Google Apps Education Edition' za poddomenu student.mev.hrSAML2
muza.hr Google Apps za Muzičku akademiju Google Apps za domenu muza.hrSAML2
mev.hr Google Apps za Međimursko veleučilište Autentikacija na 'Google Apps Education Edition' za domenu mev.hrSAML2
inantro.hr Google Apps za Institut za antropologiju Google Apps za domenu inantro.hrSAML2
adu.hr Google Apps za Akademiju dramskih umjetnosti Google Apps za domenu adu.hrSAML2
tfmvi.hr Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik Google aplikacije za email, pohranu i dijeljenje podataka i ostale Google servise za edukacijske svrheSAML2
uniri.hr Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeci Google Apps Education Edition za Sveučilište u RijeciSAML2

Pages