Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web aplikacija za evidenciju izvođenja nastave


Opis resursa:

  • Web aplikacija kojom će studenti pomoću studentskih iskaznica moći registrirati prisustvo na nastavi.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Saša Lacković; E-mail: slackovic@bak.hrNatrag na popis