Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Cloud usluga - Virtual Private Server - Zahtjevi


Opis resursa:

 • Usluga Virtual Private Server (VPS) je usluga Srca koja ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava upotrebu virtualnih poslužitelja. Resurs se koristi za potrebe aplikacije za upravljanje zahtjevima za virtualnim poslužiteljima.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://vps.srce.hr/zahtjev

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://www.srce.unizg.hr/vps/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

 • https://www.srce.unizg.hr/politika-privatnosti

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • givenName
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • o
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Davor Šarić; E-mail: dsaric@srce.hr
 • Naziv kontakta: Ivor Milošević; E-mail: ivor@srce.hrNatrag na popis