Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

PRO-MIL d.o.o. elektronički udžbenici - modul Testovi


Opis resursa:

  • Zadavanje i provođenje testova

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • PRO-MIL d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://doc.sfsb.hr/testovi

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://doc.sfsb.hr/upute.pdf

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnidentifikacija korisnika ustanove
givenNameidentifikacija korisnika ustavnove
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueIDpravo pristupa aplikaciji
mailza komunikaciju s korisnikom u slučaju potrebe
snidentifikacija korisnika ustanove

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: PRO-MIL d.o.o. Varaždin; E-mail: ljiljana@pro-mil.hrNatrag na popis