Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

PRO-MIL d.o.o. elektronički udžbenici - modul Testovi


Opis resursa:

 • Zadavanje i provođenje testova

Partner federacije s kojim je resurs povezan (ako vlasnik resursa nije matična ustanova):

 • PRO-MIL d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://doc.sfsb.hr/testovi

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://doc.sfsb.hr/upute.pdf

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • givenName
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: PRO-MIL d.o.o. Varaždin; E-mail: ljiljana@pro-mil.hrNatrag na popis