Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

EduPlanPFRijeka


Opis resursa:

  • Pomorski fakultet Rijeka - aplikativno rješenje (web aplikacija) za poboljšanje poslovanja i ubrzanja upravljanja nastavom EduPlan EX2

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Rijeci

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://eduplan.pfri.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://eduplan.pfri.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • http://www.pfri.uniri.hr/web/hr/aaiedu.php

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNameIdentifikacija autenticiranog korisnika
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ezio Hafner; E-mail: ezio@pfri.hrNatrag na popis