Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web stranica Pomorskog fakulteta u Splitu


Opis resursa:

  • Web stranica Pomorskog fakulteta u Splitu u izradi - testno okruženje

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://build.pfst.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://build.pfst.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://build.pfst.hr

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
hrEduPersonGroupMember
hrEduPersonOIB
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonRole
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Anri Parčina-Rešić; E-mail: aparcina@pfst.hrNatrag na popis