Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web stranica Pomorskog fakulteta u Splitu


Opis resursa:

 • Web stranica Pomorskog fakulteta u Splitu u izradi - testno okruženje

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://build.pfst.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://build.pfst.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

 • https://build.pfst.hr

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • hrEduPersonGroupMember
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Anri Parčina-Rešić; E-mail: aparcina@pfst.hrNatrag na popis