Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putem


Opis resursa:

 • Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putem omogućuje studentima kreiranje i preuzimanje studentskih ugovora.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Studentski centar Karlovac

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://ugovori.scka.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduOrgMember
 • hrEduOrgType
 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonStudentCategory
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • o
 • sn
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Krešimir Kroflin; E-mail: kresimir.kroflin@ekorre.hrNatrag na popis