Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Adobe Connect Pro 10 (SAML native)


Opis resursa:

  • Adobe Connect Pro 10 sa native podrškom za SAML login.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://acp10-test.carnet.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Robert Hojanić; E-mail: robert.hojanic@carnet.hrNatrag na popis