Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

WEB Aplikacija e-Uciliste za automatsku identifikaciju profesora


Opis resursa:

 • e-Uciliste aplikacija služi za automatsku identifikaciju studenata na predavanje i ispit putem beskontaktne tehnologije, dok će se profesori u sustav logirati koristeći aaiedu korisničko ime i lozinku.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Međimursko veleučilište u Čakovcu

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://www.mev.hr/evidencija/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://www.mev.hr/evidencija/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

 • https://www.mev.hr/index.php/uvjeti-koristenja/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • givenName
 • hrEduPersonGender
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Mihael Kukec; E-mail: mkukec@mev.hrNatrag na popis