Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

login za microsoft OnTheHub


Opis resursa:

  • login za microsoft OnTheHub Zdravstvenog veleučilišta (skidanje microsoft proizvoda).

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Zdravstveno veleučilište

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=38b5a425-799b-e011-969d-0030487d8897&vsro=8&JSEnabled=1

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://e5.onthehub.com

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://e5.onthehub.com

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Kristijan Zbiljski; E-mail: kristijan.zbiljski@zvu.hrNatrag na popis