Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web aplikacija - Indigo SSO


Opis resursa:

  • Web aplikacija za testiranje AAI SSO.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://aai.eindigo.net/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
dc
displayName
hrEduOrgType
hrEduPersonAffiliation
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
o

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Indigo; E-mail: support@eindigo.netNatrag na popis