Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Evidencija studenata RiTeh


Opis resursa:

  • Sustav za evidenciju prisutnosti studenata na predavanjima

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://sars.riteh.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
hrEduPersonAffiliation
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonOIB
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueID
mail
o
ou
uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Mladen Tomic; E-mail: mtomic@riteh.hrNatrag na popis