Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

EduPlanPFSTSplit


Opis resursa:

  • Informacijski sustav EduPlan

Partner federacije s kojim je resurs povezan (ako vlasnik resursa nije matična ustanova):

  • STA ZAGREB d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://eduplan.pfst.hr/eduplanpfst/app/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueID

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Romaldo Singolo; E-mail: romi@pfst.hrNatrag na popis