Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Laravel - registar resursa, sensor pretprodukcija


Opis resursa:

 • test laravel simple saml php plugina za aplikacije: registar, sensor

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://pc-mbencic.srce.hr/blolg124

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • displayName
 • facsimileTelephoneNumber
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduOrgOIB
 • hrEduOrgUniqueNumber
 • hrEduPersonAcademicStatus
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • mobile
 • o
 • postalAddress
 • sn
 • uid
 • uidNumber

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Marko Benčić; E-mail: mbencic@srce.hrNatrag na popis