Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijeku


Opis resursa:

 • Sustav e-učenja sa studentima

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://newton.fizika.unios.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://newton.fizika.unios.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • givenName
 • hrEduPersonUniqueID
 • l
 • mail
 • o
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Saša Vidaković; E-mail: sasa@fizika.unios.hrNatrag na popis