Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Srce Xen Orchestra Portal


Opis resursa:

  • Xen Orchestra Portal za pristup VPS-u

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • https://vps-portal.srce.hr/

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://vps.srce.hr/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • cn
  • hrEduPersonUniqueID

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Srce VPS usluga; E-mail: vps-admin@srce.hrNatrag na popis