Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

STEM genijalci


Opis resursa:

  • EU projekt STEM genijalci

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Slavonskom Brodu

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.stem-genijalci.eu/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
givenName
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Miroslav Mazurek; E-mail: mmazurek@unisb.hrNatrag na popis