Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

eBaltazar - sustav učenja na daljinu (Menadžment javnog sektora)


Opis resursa:

  • eBaltazar - sustav učenja na daljinu za studente diplomskog studija Menadžment javnog sektora na adresi ebaltazar.bak.hr

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://ebaltazar.bak.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Saša Lacković; E-mail: sasa.lackovic@bak.hrNatrag na popis