Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

DreamSpark usluga za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeci


Opis resursa:

  • DreamSpark usluga za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeci

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://dreamspark.riteh.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonAffiliation
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Dario Maršanić; E-mail: dario@riteh.hrNatrag na popis