Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

DreamSpark usluga za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeci


Opis resursa:

 • DreamSpark usluga za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeci

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://dreamspark.riteh.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • givenName
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Dario Maršanić; E-mail: dario@riteh.hrNatrag na popis