Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Google Apps za Visoku tehničku školu u Bjelovaru


Opis resursa:

  • Google Apps za domenu vtsbj.hr

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Veleučilište u Bjelovaru

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • G Suite (Google Apps)

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://google.com/a/vtsbj.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonUniqueID

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ivan Sekovanić; E-mail: isekovanic@vtsbj.hrNatrag na popis