Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Interni web Srca


Opis resursa:

  • Novi posluzitelj za interne servise

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://intwww2.srce.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNamePersonalizacija aplikacije
hrEduPersonHomeOrgIdentifikacija ustanove
hrEduPersonOIBIdentifikacija korisnika
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonUniqueIDIdentifikacija korisnika
snPersonalizacija aplikacije

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Miro Mačinković; E-mail: mmacinko@srce.hrNatrag na popis