Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Srce - Portal za sistemce


Opis resursa:

  • Sadržaj portala kreiraju specijalisti za različita područja informacijskih i komunikacijskih tehnologija: za mreže, različite operacijske sustave, aplikacije i informacijske sustave, računala, računalne klastere i gridove, za računalnu i mrežnu sigurnost te edukaciju.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://sistemac.srce.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://sistemac.srce.hr/node/53

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://www.srce.unizg.hr/politika-privatnosti

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
hrEduPersonRole
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Drupal tim Srca; E-mail: drupal-tim@srce.hrNatrag na popis