Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

e-Dnevnik Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Opis resursa:

 • Elektrnonički dnenvnik za vođenje evidencije rada studenata na praksi

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://e-dnevnik.sfzg.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://e-dnevnik.sfzg.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduOrgMobile
 • hrEduPersonAcademicStatus
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonDateOfBirth
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Vlaho Brailo; E-mail: brailo@sfzg.hrNatrag na popis